LapTop bị đơ treo, làm việc chậm

  • Biểu hiện cụ thể là laptop bị đơ, bị chậm trong quá trình xử lý dữ liệu. Nhiều dữ liệu bị ẩn mất, không truy cập được. Xuất hiện những file rác hệ thống do virut tạo ra.
  • Mất các dữ liệu hệ thống hoặc tập tin rác quá nhiều trong quá trình sử dụng.
  • Dung lượng ổ cứng, ram quá ít
  • Các chương trình cài đặt có thể xung đột với nhau làm chậm laptop

Cách xử lý:

Diệt virut bằng các phần mềm bản quyền, sử dụng phần mềm dọn rác (CCleaner PC) xoá bỏ các file rác hệ thống trong win

Hoặc có thể cài lại hệ điều hành tuỳ thuộc vào tình trạng máy.

Nếu Dung lượng ổ cứng, ram quá ít thì ta nên nâng cấp ram , ổ cứng.

Tuy rằng bạn có thể tự xử lý chiếc laptop thân yêu của mình, nhưng sự cố luôn xảy ra chỉ cần thao tác của bạn không chuẩn , chủ quan dẫn đến chạm chập , cháy nổ rất nguy hiểm có thể sẽ không cứu được nữa.